Leestijd: 6 minuten

Investeren in bedrijf brengt belastingvoordelen

Als startende ondernemer komt er nogal wat op je af. En daarbij denk je waarschijnlijk niet aan investeren. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat je, zéker in de opstartfase, ontzettend veel investeren in bedrijf? De kosten die je maakt voor het opstarten van je onderneming, worden door de Belastingdienst vaak gezien als investering. En dat betekent dat je ze in kunt zetten om minder belasting te betalen.  

Maar welke kosten komen hiervoor in aanmerking? Welke kosten kun je aftrekken of afschrijven en van welke investeringsregelingen kun je gebruik maken? We vertellen je er alles over in dit blog! 

Investeren in bedrijf hoort er bij

Hoewel je er misschien niet bij stilstaat, begint het investeren in je eigen bedrijf al op het moment dat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Daar betaal je namelijk € 50 voor. Daarnaast zul je een internetaansluiting nodig hebben, maar ook een telefoonnummer, een zakelijke rekening en verzekeringen zoals je bedrijfsaansprakelijkheids-, arbeidsongeschiktheids- en rechtsbijstandsverzekering. En dan hebben we het nog niet over de bedrijfsmiddelen die je absoluut nodig hebt om te beginnen met je bedrijf. 

Wat zijn bedrijfsmiddelen? 

Bedrijfsmiddelen is een verzamelnaam voor alles wat je in je onderneming gebruikt en niet wilt verkopen. Het zijn de middelen die je nodig hebt om je diensten te verlenen of je producten te maken. Moet je een voorraad aanleggen, heb je gereedschap nodig, een auto of een laptop? Dan zijn dat bedrijfsmiddelen. Maar onder bedrijfsmiddelen vallen bijvoorbeeld ook de inventaris van je bedrijf en vergunningen die je nodig hebt om te mogen ondernemen.  

Om te kunnen berekenen of je jouw investering in bedrijfsmiddelen kunt aftrekken of wilt weten of je voor verschillende investeringsregelingen in aanmerking komt, moet je weten hoeveel je hebt geïnvesteerd in ieder bedrijfsmiddel. Die investering kan vervolgens bestaan uit:  

 • Aanschafkosten

  Dit zijn natuurlijk de prijs die je voor het bedrijfsmiddel betaalt, maar ook bijvoorbeeld notariskosten voor de aanschaf van een bedrijfspand of bij een machine de installatiekosten en de kosten van het bedrijfsklaar maken van de machine. [Einde van tekstterugloop]Als je een korting of subsidie krijgt, moet je deze aftrekken van de aanschafprijs.  

 • Voortbrengingskosten

  Maak je jouw eigen bedrijfsmiddelen? Dan kun je de voortbrengingskosten zien als een investering. Dit zijn de kosten voor de inzet, dus uren, van jezelf of je personeel, de kosten voor materialen en voor de werkzaamheden die anderen voor je uitvoeren.  

Voor de aanschafwaarde en de voortbrengingskosten geldt overigens dat je de prijs moet nemen exclusief btw als je btw-plichtig bent. Kun je de btw niet verrekenen? Dan mag je de prijzen inclusief btw aanhouden als waarde voor je investering. 

Investeren in bedrijf: minimaal bedrag?

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt in principe geen minimaal investeringsbedrag. Wél is het zo dat alleen investeringen met een waarde hoger dan € 450 in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je mag het bedrag dan in één keer afschrijven als kosten.  

Meerdere kleine investeringen kunnen samen wél in aanmerking komen voor investeringsregelingen. Dat is het geval als ze door de Belastingdienst gezien worden als één bedrijfsmiddel. Een goed voorbeeld daarvan is als je een computer koopt (€ 350) met een muis (€ 15) en een toetsenbord (€ 25) en een beeldscherm (€ 150).  

Geen van deze investeringen komt in aanmerking voor een investeringsregeling, maar samen hebben ze een aanschafwaarde van € 540,- én ze vormen samen één bedrijfsmiddel. Het is overigens zo dat de Belastingdienst beslist of de investeringen samen één bedrijfsmiddel vormen.  

Wat zijn afschrijvingen? 

Wanneer je jouw winst bepaalt, mag je de aanschafkosten voor bedrijfsmiddelen aftrekken van de opbrengsten. Maar aangezien bedrijfsmiddelen over het algemeen een paar jaar meegaan, mag je niet alle kosten aftrekken in het jaar dat je het bedrijfsmiddel koopt. Je moet daarom de kosten ‘afschrijven’. Dit betekent dat je de kosten verdeelt over het aantal jaar dat je het bedrijfsmiddel kunt gebruiken. Ieder jaar trek je een deel van de kosten af van je opbrengst.  

Voor de meeste investeringen geldt een maximale afschrijving van 20% per jaar. Dat betekent dat je de kosten dus in vijf jaar afschrijft.  

Betaal je minder dan € 450 voor een bedrijfsmiddel, dan kun je dit niet afschrijven, maar moet je het in één keer aftrekken.  

Investeer in je bedrijf en krijg investeringsafrek 

Als ondernemer kan het interessant zijn te kijken voor welke investeringsregelingen je in aanmerking komt. Dit maakt het investeren in je bedrijf nog aantrekkelijker. Dat kan je financieel voordeel opleveren. Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek waar je gebruik van kunt maken als je in Nederland belastingplichtig bent voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. We lichten ze even toe.  

Investeren in je bedrijf met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

Deze investeringsregeling heeft betrekking op investeringen die je in bedrijfsmiddelen doet. Daardoor kun je er ook als startende ondernemer vrij makkelijk gebruik van maken.  

Wanneer kun je gebruikmaken van KIA? 

Om in 2021 gebruik te maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), moet het totaalbedrag van jouw investeringen in bedrijfsmiddelen minimaal € 2.401 bedragen en maximaal € 328.721. Voorwaarde daarbij is wel dat ieder bedrijfsmiddel apart meer dan € 450 kost.  

Hoeveel je uiteindelijk echt van de winst van je onderneming mag aftrekken, wordt bepaald door de hoogte van je totale investering. Daarvoor hanteert de Belastingdienst de volgende staffels: 

 • Tussen € 2.401 en € 59.170 mag je 28% aftrekken 
 • Bij investeringen tussen € 59.171 en € 109.574 mag je  16.568 aftrekken 
 • Heb je een bedrag tussen € 109.575 en € 328.721 geïnvesteerd? Dan mag je eerst € 16.568 en vervolgens nog eens 7,56% van het deel van de investeringen boven de € 109.574 

Heb je een vof of een maatschap? Dan moeten jullie de aftrek berekenen over de totale investeringen die jullie samenwerkingsverband deed. Iedere deelnemer mag een gelijk percentage daarvan aftrekken van de winst. 

Uitzonderingen kleinschaligheidsaftrek 

Niet iedere investering komt in aanmerking voor de KIA. Uitzonderingen zijn:  

 • woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen 
 • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk gekost hebben 
 • bedrijfsmiddelen die je verhuurt of gebruikt in het buitenland 

De Energie-investeringsaftrek (EIA)  

De EIA is een fiscale regeling waarmee de overheid je aanmoedigt om investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie te doen. Wanneer je gebruik maakt van EIA heb je als ondernemer dubbel voordeel: jouw energiekosten gaan omlaag en je betaalt minder belasting. Behalve de afschrijving mag je van de investering in deze bedrijfsmiddelen namelijk 45,5% extra aftrekken van de winst. Dat maakt deze investeringsaftrek de moeite van het onderzoeken waard.  

Voorwaarden EIA 

Om gebruik te maken van de EIA moet je wel aan alle voorwaarden die aan de investering in je bedrijf gesteld worden voldoen:  

 • Het gaat om een nieuw bedrijfsmiddel 
 • Je energie-investering kostte minimaal € 2.500  
 • Het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst van RVO 

Staat jouw bedrijfsmiddel niet op de energielijst? Dan kun je in sommige gevallen toch gebruikmaken van de EIA: 

 • als ze energie of fossiele brandstoffen besparen én een bepaalde besparingsnorm halen 
 • onder voorwaarden kun je ook de kosten voor energieadvies onder de EIA laten vallen 

Milieu- investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investering  

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kun je je winst verder verlagen. Je mag namelijk maximaal 36% van het investeringsbedrag in nieuwe bedrijfsmiddelen aftrekken van je winst. Tenminste, als de nieuwe bedrijfsmiddelen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën zijn erkend als milieu-investeringen.  

Hoeveel je echt mag aftrekken is afhankelijk van de gangbaarheid van bedrijfsmiddel én de milieu-effecten. 

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investering (VAMIL) kun je 75% van de investering op ieder gewenst moment afschrijven. Dus ook meteen in het jaar dat je investering doet. Je hoeft de investering dus niet te verdelen over een aantal jaren. Je belastbare winst valt daardoor lager uit en daardoor betaal je in dat jaar minder belasting.  

Je mag de MIA en VAMIL combineren als je aan alle voorwaarden voldoet: 

 • het gaat om een nieuw bedrijfsmiddel 
 • het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst van RVO 
 • de investering moet minimaal € 2.500 bedragen 

LET OP: Je moet een keuze maken tussen de energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek. Je kunt met hetzelfde bedrijfsmiddel niet van beide regelingen gebruikmaken. Even rekenen dus wat het beste uitkomt! 

Desinvesteringsbijtelling 

Heb je op een bedrijfsmiddel investeringsaftrek toegepast en verkoop je dit bedrijfsmiddel of geef je het weg? Dan kan het zijn dat je via de desinvesteringsbijtelling een deel van de investeringsaftrek weer moet terugbetalen. Dit is alleen het geval als:  

 • je de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het jaar waarin je de investering hebt gedaan wegdoet 
 • en de waarde van deze bedrijfsmiddelen samen meer is dan € 2.300. 

Daarbij is het goed te weten dat deze bijtelling nooit hoger kan zijn dan het bedrag dat je eerder mocht aftrekken.  

Wanneer géén recht op investeringsaftrek? 

Ten slotte zijn er ook nog een aantal investeringen waarbij je nooit in aanmerking komt voor een investeringsaftrek.  

Dat is bijvoorbeeld het geval als je investeert in woonhuizen, grond, dieren of wanneer je een bedrijfsmiddel koopt van een familielid of aanverwanten. Maar ook wanneer je een bedrijfsmiddel dat je privé al bezat overbrengt naar het vermogen van je onderneming.  

Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor de verhuur of gebruik in het buitenland zijn alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer komen in principe ook niet in aanmerking, hoewel waterstofauto’s of elektrische auto’s wel in aanmerking kunnen komen voor milieu-investeringsaftrek.  

Twijfel je of jouw investering in aanmerking komt voor een investeringsregeling? Je financieel adviseur kan jou hier zeker bij helpen. Maar ook op de website van de Belastingdienst vind je aanvullende informatie.