Leestijd: 3 minuten

Stel: je koopt nu een zakelijke auto. Dan mag je de kosten voor deze auto aftrekken. Alleen de bijtelling is niet fiscaal aftrekbaar. Helaas is de bijtelling een percentage van de catalogusprijs van je auto in het jaar dat je hem aanschaft: daardoor wordt de bijtelling relatief gezien hoger naarmate je auto ouder wordt en zijn waarde afneemt. Het liefst zou je dan de auto van zakelijk vermogen overzetten naar je privé-vermogen en de zakelijke kilometers declareren. Dat noemen we een zakelijke auto naar privé halen.  

Jouw keuzemogelijkheden bij de aanschaf van een auto 

Bij de aanschaf van een auto die je zowel zakelijk als privé gebruikt, mag je als ondernemer kiezen of je deze tot je privé-vermogen rekent of tot je zakelijke vermogen. Dat leg je vast en tussentijds wisselen is niet zomaar mogelijk.  

Welke keuze voor jou verstandig is, is afhankelijk van jouw situatie. Zo kan de keuze voor ondernemingsvermogen zeer aantrekkelijk zijn: je kunt alle kosten en lasten fiscaal aftrekken, maar betaalt wel bijtelling voor privégebruik van de auto.  

Als je verwacht relatief weinig privé te rijden, kan juist de keuze voor privé-vermogen interessanter zijn, omdat je dan geen bijtelling hebt en de gereden kilometers kunt declareren.  

Kun je jouw zakelijke auto naar privé halen?  

De vraag of je jouw zakelijke auto naar privé kunt halen, is afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming. Heb je een eenmanszaak? Dan is dat geen rechtspersoon, maar een bv is dat bijvoorbeeld wel.  

Hoe breng je jouw zakelijke auto naar privé bij een bv? 

Als je dga (directeur-grootaandeelhouder) bent van een bv dan kan dat. Fiscaal ben je namelijk werknemer van jouw bedrijf. Dan moet je echter wel een reeële, dus marktconforme, prijs voor de auto betalen. Het is dan ook verstandig om op internet op te zoeken wat je auto nog waard is, om de prijs te bepalen. Je kunt natuurlijk ook bij een garage navragen wat de waarde van jouw auto op dat moment is. Is de prijs realistisch dan zul je geen discussie met de inspecteur van de Belastingdienst krijgen.  

Je moet de verkoop van de zakelijke auto vervolgens vastleggen met een koopovereenkomst tussen jou en de bv.  

Hoe werkt het als je een eenmanszaak hebt?  

Met een eenmanszaak is het lastiger om je zakelijke auto naar privé te brengen: jij bent namelijk zelf de eenmanszaak en hebt er bij aanschaf van de auto voor gekozen deze op naam van de zaak te zetten. Daarmee is de auto een bedrijfsmiddel geworden dat zakelijk geëtiketteerd is en dat kun je niet zomaar veranderen. Dat kan alleen als er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Wil je de auto privé overnemen omdat de bijtelling te hoog wordt, dan is dat géén bijzondere omstandigheid. Er is wél sprake van een persoonlijke omstandigheid als je jouw bedrijf staakt, of het gebruik van de auto verandert.  

Wil je als eigenaar van een eenmanszaak toch liever je auto privé gaan gebruiken? Dan is het makkelijker om de zakelijke auto te verkopen en vervolgens zelf een andere auto aan te schaffen die je tot je privé-vermogen rekent.  

Maak een weloverwogen beslissing 

Je ziet, het is nog niet zo eenvoudig om je zakelijke auto naar privé te halen, zeker niet als je een eenmanszaak hebt. Eigenlijk is het dan alleen mogelijk als je je onderneming staakt, bij een ingrijpende wetswijziging of als de omstandigheden significant veranderen. Bijvoorbeeld als je de auto voortaan minder dan 10% zakelijk gebruikt. Dan wordt je auto namelijk verplicht privévermogen. Wil je jouw auto tóch van zakelijk naar privé halen, zorg dan dat je de reden ervoor aannemelijk maakt. Doe je dit niet voldoende? Dan kun je grote problemen met de Belastingdienst verwachten.