Leestijd: 5 minuten

Heb je eigenlijk te veel ruimte in je kantoor, beautysalon of kapperszaak? En wil je de kosten een beetje drukken? Dan is stoelverhuur wellicht interessant voor jou. In deze blog leggen we je uit wat stoelverhuur is, hoe het werkt, wat je moet regelen en welke voor- en nadelen er aan stoelverhuur zitten. 

Dus…Wat is stoelverhuur? 

Stoelverhuur is een samenwerking tussen twee of meer zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico vanuit dezelfde bedrijfsruimte hun diensten aanbieden aan klanten. Stoelverhuur kan per dag, een aantal dagdelen per week of voor een langere periode ingezet worden.  

Stoelverhuur komt voornamelijk voor bij verzorgende beroepen die niet medisch van aard zijn. Daarbij kun je denken aan nagelstylisten, kappers, beauty salons en dergelijke. Maar natuurlijk kan stoelverhuur ook interessant zijn als je belastingadviseur of accountant bent. Bij stoelverhuur verhuur je namelijk een aantal in jouw bedrijfspand aan een andere professional.  

De voordelen van stoelverhuur 

Aan stoelverhuur zitten verschillende voordelen: je kunt, als verhuurder, bijvoorbeeld de huisvestingskosten van je bedrijfspand door middel van stoelverhuur verlagen. Een ander voordeel is dat je door de samenwerking te zoeken met een andere professional, ook de dienstverlening voor je klanten kunt uitbreiden. Zo zou je als schoonheidsspecialiste de samenwerking met een nagelstylist kunnen zoeken, of als nagelstylist een stoel verhuren aan een pedicure. Daarmee bied jij jouw klanten een extra dienst en word je voor sommige zelfs interessanter. En de clientèle van je stoelhuurder schuift ook net wat makkelijker door naar jouw behandeling: ze zijn er nu toch!  

Maar ook een huurder kan voordeel hebben van stoelverhuur: hij of zij hoeft geen huurovereenkomst voor lange tijd aan te gaan en heeft zo minder risico. Daarnaast profiteer je als huurder wél van de professionele uitstraling van de winkel of het pand van de stoelverhuurder.  

Het risico van stoelverhuur 

Het grootste risico bij stoelverhuur is dat sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid. Je wilt namelijk niet dat jouw stoelverhuurcontract gezien wordt als een arbeidsovereenkomst. Als verhuurder loop je dan het meeste risico: de rechter kan bij een conflict beslissen dat er sprake is van een arbeidscontract waarbij de verhuurder de werkgever is. Dan krijg je te maken met ontslagbescherming en sociale verplichtingen zoals minimumloon, vrije dagen en soms zelfs pensioen. Daarnaast moet je dan bij ziekte ook loon doorbetalen. Je begrijpt dat je dan flinke naheffingen van de Belastingdienst kunt krijgen. Het is dus zaak om stoelverhuur goed en juridisch waterdicht vast te leggen. Hoe dat werkt bij stoelverhuur vertellen we je graag. 

Hoe werkt stoelverhuur 

Bij stoelverhuur zijn er altijd twee partijen: de stoelhuurder en de stoelverhuurder. Aangezien je daarbij (een deel van) een ruimte verhuurt of huurt, is de Nederlandse wetgeving op het gebied van huur en verhuur van bedrijfsruimte van toepassing. Je hebt dus een huurovereenkomst tussen jou en de (ver-)huurder van de stoel nodig. Maar dan ben je er nog niet. Dit moet je regelen voor stoelverhuur:  

Huurovereenkomst 

Wanneer je gebruik wil maken van stoelverhuur, huurt de stoelhuurder een bepaald deel van jouw bedrijfsruimte. Daarom moet je als verhuurder een huurovereenkomst opstellen. Is jouw bedrijfspand niet jouw eigendom? Dus: huur jij de bedrijfsruimte van iemand anders? Dan moet jouw verhuurder (de eigenaar van het pand) schriftelijk toestemming geven voor deze vorm van onderhuur.  

Geen gezagsverhouding 

Bij stoelverhuur moeten zowel de huurder als de verhuurder zelfstandig ondernemer zijn. Er mag dus geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Check dus altijd samen of er geen sprake is van loondienst en werk volgens een modelovereenkomst als je twijfelt. Dit kun je doen met de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie, hoewel deze geen juridisch uitsluitsel geeft.  

Samenwerkingsovereenkomst 

Verder is het belangrijk dat je ook de samenwerking met je huurder goed regelt bij stoelverhuur. Er komt namelijk nogal wat bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot je winkel of bedrijfsruimte, afspraken over openingstijden, eventueel gezamenlijke inkoop, maar ook het gebruik van materialen en middelen. En gebruiken jullie allebei je eigen computer of deel je die met de stoelhuurder? En hoe gaat dat met de pinautomaat? De afspraken die je daarover maakt moeten realistisch zijn, maar tegelijkertijd ook praktisch uitvoerbaar. Daarnaast moet je erop letten dat jullie allebei zelfstandig en gelijkwaardig blijven, zodat er niet ongemerkt toch een arbeidsrelatie ontstaat.  

Bij samenwerken horen overigens óók afspraken over verzekeringen. Zo is het verstandig om in ieder geval beiden een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zijn er nog andere verzekeringen nodig? Leg dan goed vast wie voor welke verzekering de verantwoording op zich neemt. Je wilt immers niet op een bepaald moment moeten zeggen: “Ik dacht dat jíj dat geregeld had…”  

Huur- en samenwerkingsovereenkomst worden aan elkaar gekoppeld 

De huurovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst worden juridisch aan elkaar gekoppeld. In beide overeenkomsten wordt een verwijzing naar de andere overeenkomst opgenomen. Daarbij is de huurovereenkomst altijd leidend. Wordt de huurovereenkomst opgezegd? Dan wordt automatisch ook de samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Daarom is het ook belangrijk om in de samenwerkingsovereenkomst vast te leggen wat er bij beëindiging van de samenwerking moet gebeuren en hoe jullie er samen voor zorgen dat dit proces soepel en pijnloos verloopt.  

Wat kost stoelverhuur? 

Het is belangrijk om bij stoelverhuur een reële huurprijs te vragen. Hier is geen richtlijn voor. Sterker nog, huurprijzen en stoelverhuurprijzen verschillen per provincie, per stad en zelfs per straat. De eenvoudigste en eerlijkste methode is echter om een verband te leggen met de jaarlijkse kosten voor het pand.  

Zo kun je als verhuurder bij stoelverhuur bijvoorbeeld berekenen wat een vierkante meter van jouw bedrijfspand per jaar kost. Vervolgens vermenigvuldig je dat met het aantal vierkante meters dat je verhuurt en deelt dit getal door 12 maanden. Daarna tel je hier de kosten voor gas, energie en water bij op: dit bedrag is de huurtermijn per maand. 

Maken jullie daarnaast ook nog kosten voor reclame voor jullie samenwerking? Kopen jullie samen in? Of gebruiken jullie hetzelfde pinapparaat? Dan is het verstandig om deze kosten per onderdeel te verdelen. Deze neem je niet op in de huurprijs.  

Laat je adviseren over stoelverhuur 

Voor zowel de stoelverhuurder als de -huurder biedt stoelverhuur voordelen. Je zou dan ook niet de eerste zijn bij wie een dergelijke innige samenwerking veel voordelen voor beide partijen oplevert. Maar je zou ook niet de eerste zijn waarbij het helemaal mis loopt, omdat je de zaken niet goed geregeld hebt. Het is dan ook absoluut aan te raden dat jullie je allebei laten adviseren door een deskundige. Dat kan een jurist zijn, maar ook een accountant. Die kan jullie begeleiden, gedegen advies geven en jullie helpen om zaken goed te regelen. Daarmee wordt de slagingskans van jullie samenwerking door stoelverhuur aanzienlijk groter! 

Is stoelverhuur iets voor jou?  

Heb jij een te groot bedrijfspand of een te ruime winkel? Of zoek je juist een plek met een professionele uitstraling waar je jouw werk kunt doen, zonder al te veel risico te lopen? Dan is stoelverhuur misschien wel wat voor jou. Op internet kun je inmiddels op heel wat plekken een stoel te huur aanbieden of er juist eentje huren. Heb je een stoel of een huurder voor jouw stoel gevonden? Loop dan vooral samen even het Stappenplan starten met stoelverhuur van de Kamer van Koophandel door voor je een beslissing neemt!